Proces recyklingu makulatury | ekologia w życiu codziennym

Recykling makulatury

Recykling to jedna z metod ochrony środowiska. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców, przez przetworzenie materiałów, które mogą ulegać temu procesowi. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów odpadowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie. Jednym z materiałów, które doskonale nadają się do recyklingu jest papier. Na świcie powstaje rocznie około 318-320 milionów ton papieru. Jego produkcja jest uciążliwa dla środowiska, ponieważ wytwarza się go z drewna, które na ten cel jest pozyskiwane w wyniku wycinku dużej ilości lasów. Ponadto podczas produkcji wykorzystuje się duże ilości wody, energii oraz różnego typu substancji, które nie pozostają obojętne dla środowiska naturalnego.

Technologia przerobu makulatury

Pierwszym, a zarazem niezwykle ważnym etapem recyklingu makulatury jest jej odpowiednia segregacja w gospodarstwach domowych. Pamiętajmy do pojemników na papier nie należy wrzucać: zatłuszczonych opakowań papierowych, opakowań wielomateriałowych, tapet, worków po materiałach budowlanych, artykułów higienicznych, itd.  Następnie odpady papierowe zostają odesłane do punktów zbiórki, gdzie sortowane są na odpowiednie odmiany jakościowe. Kolejnym etapem jest rozwłóknianie. Papier zostaje wymieszany z gorącą wodą i rozdzielony na włókna celulozowe. Wówczas papier zostaje poddany również wstępnemu oczyszczaniu. Następnie przychodzi czas na mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń. Wówczas korzysta się ze specjalnie przygotowanych sit i hydrocyklonów. W celu usunięcia zanieczyszczeń z masy makulaturowej wykorzystuje się naturalne różnice fizyczne między zanieczyszczeniami, wodą i włóknami celulozowymi. Otrzymana masa zostaje rozcieńczona i poddana sortowaniu właściwemu. We frakcjonatorze rozdzielane są długie włókna celulozowe od krótkich. Masa krótkowłóknista jest zwykle czystsza i zostaje poddana oczyszczaniu niskostężeniowemu, a następnie zagęszczona i umieszczona w magazynie. Masa długowłóknista przechodzi kolejny proces oczyszczania, następnie jest zagęszczona przy użyciu filtrów tarczowych lub pras ślimakowych i zmagazynowana.