Recykling - główne źródło materiałów | gospodarka cyrkulacyjna

kontener na śmieci

Gospodarka obiegowa jest koncepcją zakładającą stworzenie gospodarki o zamkniętym obiegu, w której surowiec wykorzystany w produkcji używany jest wielokrotnie. Niekorzystanie z nich ponownie jest potencjalną stratą gospodarczą, skutkującą koniecznością dalszej eksploatacji zasobów naturalnych oraz wprowadzania większej ilości zanieczyszczeń do środowiska.

Główne idee gospodarki cyrkulacyjnej

Według definicji gospodarka cyrkulacyjna to model gospodarki, która na etapie założeń i projektowania zakłada obieg materiałów. Materiały biologiczne powinny być zaprojektowane tak, by ich odpady mogły być bezpieczne i ponownie wprowadzone do biosfery. Materiały techniczne przeznaczone do obiegu musi charakteryzować wysoka jakość i taki sposób przetworzenia, który nie szkodzi naturze. Gospodarka obiegowa ma na celu zminimalizowanie odpadów poprzez ich powtórne wykorzystywanie. Obecna gospodarka działa według systemu linearnego, przebiegającego w znany wszystkim sposób – poczynając od produkcji, poprzez wyżywanie, a na wyrzucenie kończąc. W gospodarce cyrkulacyjnej odpady mają stać się podstawowym źródłem zasobów wykorzystywanych do dalszej produkcji. Taki projekt ma zapewnić dłuższą żywotność materiałów, jakie zostały użyte w wytworzeniu produktu. Innymi słowy, w gospodarce obiegowej, materiały odzyskane w specjalnych maszynach recyklingowych są tak samo wartościowe, jak surowce tworzone od podstaw.

Czy gospodarka cyrkulacyjna jest realna?

Problemem w przypadku gospodarki obiegowej nie są jej założenia, a wdrażanie projektu w życie. Z punktu widzenia producenta wytworzenie produktu z zastosowaniem jej założeń może być droższe. Jednakże jeżeli weźmiemy pod uwagę działania długoterminowe, pozwoli na spore oszczędności. Taka zmiana wiąże się również z całkowitą zmianą sposobu zarządzania produkcją na dużą skalę, co może przyczynić się do znacznego zwiększenia kosztów przedsiębiorstwa, a w konsekwencji wzrostu cen. Dlatego gospodarka cyrkulacyjna, powinna zostać wprowadzona i dopasowana do rozwoju poszczególnych państw.