Problem elektroodpadów | prawo i gospodarowanie odpadami

Elektrośmieci

Elektrośmieci są grupą odpadów, która obejmuje sprzęt elektryczny u elektroniczny. Do elektroodpadów zalicza się elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny, audiowizualny, oświetleniowy i medyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, automaty, czujniki, itd. Niestety wraz z postępem technicznym rośnie problem elektrośmieci. Współcześnie wyrzucane są nie tylko zepsute urządzenia, ale również te przestarzałe czy niemodne. Odpowiedzią na powiększającą się ilość elektroodpadów jest unijna dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przepisy te stawiają sobie za cel ograniczenie liczny zużytych urządzeń elektrycznych u elektronicznych, a ponadto ich ponowne użycie i recykling oraz inne formy odzysku.

Jak dzielą się odpady elektryczne i elektroniczne

Większość elektrośmieci ma w swoim składzie pierwiastki i substancje, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska naturalnego. Warto pamiętać, że szkodliwe substancje pochodzące z elektroodpadów mogą dostawać się zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio do organizmu człowieka.  Oznacza to tyle, iż na początku migrują do środowiska naturalnego, następnie przedostają się do roślin i zwierząt, by ostatecznie  trafić do organizmu człowieka. Dlatego tak ważne jest ich odpowiednie zagospodarowanie. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można podzielić na 10 podstawowych grup: wielkogabarytowe urządzenia AGD, małogabarytowe urządzenia AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt RTV, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy, przyrządy medyczne, przyrządy do kontroli, automaty do wydawania.

Jak przebiega recykling elektroodpadów

Pierwszym etapem recyklingu elektroodpadów jest ich demontaż, który odbywa się w wyspecjalizowanych zakładach. Otrzymane materiały dzielone są na poszczególne rodzaje surowców. Z elektroodpadów można otrzymać między innymi tworzywa sztuczne, metale, gazy oraz metale szlachetne.