Kruszenie gruzu ma wiele pozytywnych efektów na środowiska

kruszenie gruzu

Przy wielu rozbiórkach budynków pojawiają się kruszarki do gruzu. Czym są te maszyny i jakie mają zadanie?

Trudne zadanie

Kruszarki do gruzu, jak sama nazwa wskazuje, mają za zadanie rozdrabniać gruz z budowy na mniejsze części, a czasami wręcz na drobny pył. To bardzo silny, drogi i specjalistyczny sprzęt. Te maszyny przyczyniają się do działań recyclingowych na całym świecie. Po co w zasadzie kruszy się gruz? To oczywiste. Gruz w rozdrobnionej formie nadaje się jeszcze do użycia. Zmielony do postaci przypominającej żwir jest na przykład świetnym podłożem na parkingi. Konsystencja żwiru pozwala odprowadzać wodę spomiędzy samochodów, bez potrzeby kopania kanałków czy rowków melioracyjnych. Gruz w postaci drobnego proszku czy pyłu nadaje się idealnie jako materiał budowlany do budowy nowych fundamentów. Jest też idealny do budowy dróg, a także do łatana w nich dziur. Przepisy unijne coraz bardziej zaostrzają wymagania co do budowy dróg, właśnie pod katem użycia jak największej ilości budulca pochodzącego z recyclingu.

Zalety kruszenia gruzu

Firmy budowlane, które produkują odpady budowlane, mają obowiązek użyć ich ponownie w miejscu budowy lub zutylizować je. Najnowocześniejsze firmy potrafią wykorzystać do 80% gruzu, który powstał z wyburzenia starego budynku, do budowy nowego. Oczywiście im lepiej firma potrafi odzyskać budulec, tym bardziej opłaca jej się to finansowo. Jednak recycling gruzu to nie tylko nie tylko oszczędność na samym budulcu. To także oszczędność na transporcie gruzu do utylizacji i transporcie nowego budulca na miejsce budowy. Jest to szczególnie istotne w miejscach, do których ciężko dostarczyć nowy budulec. Odzyskiwanie materiału budowlanego przyczynia się też do ochrony środowiska, gdy ogranicza wydobycie nowych surowców. Ponadto firmy budowlane nie muszą płacić za składowanie odpadów przed przewiezieniem ich na wysypisko, a  przepełnione po brzegi wysypiska nie muszą przyjmować ogromnych porcji odpadów.