Recykling surowców wtórnych | katalog odpadów recyklingowych

recykling metali

Odpady to obok smogu jeden z największych problemów ekologicznych w Polsce. Każdy mieszkaniec Polski wytwarza w ciągu roku około 300 kg śmieci, co w skali kraju daje rocznie około 12 mln ton odpadów. Niestety większość z nich, bo aż 73% trafia na wysypiska. Dla porównania w krajach zachodnich, takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, Dania czy Szwecja na wysypiska trafia mniej niż 10% odpadów. Dzieje się tak dzięki poddawaniu zbieranych odpadów procesom spalania, recyklingu i odzysku.

Na czym polega recykling i jaki jest jego cel

Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym. Dzięki temu poszczególne materiały lub substancje w nich zawarte można wykorzystać nawet wielokrotnie. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia. Przetwarzając surowce wtórne ogranicza się wykorzystanie surowców pierwotnych. Powoduje to ochronę naturalnych zasobów. Ważny jest także element oszczędnego gospodarowania energią, wykorzystując surowce, które są nośnikami energii.

Co możemy recyklingować?

Nie istnieje jednoznaczna definicja, która mówi czym są odpady wtórne. Zazwyczaj nazywane są tak produkty zużyte praz odpady z  produkcji, które nadają się do powtórnego przerobu. Jeżeli nie jesteśmy pewni, do jakiej grupy zaliczają się zgromadzone przez nas odpadu, można skorzystać z zapisów znajdujących się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów. Aby ułatwić proces recyklingu, śmieci wytworzone w domach powinny być przekazywane do oznakowanych pojemników z zachowaniem podziału materiałów. Odpady komunalne nadające się do przetworzenia można podzielić na 4 podstawowe grupy: papier, plastik, szkło, metale.. Każda z tych grup przetwarzana jest w specjalnie przeznaczonych do tego maszynach recyklingowych.