Na czym polega technologia suchej separacji odpadów?

Separacja odpadów

Każdego dnia na całym świecie generowane są bardzo duże ilości różnorodnych odpadów, zagrażających środowisku naturalnemu, ale i stanowiących zagrożenie dla człowieka. Dlatego też powszechnie wdrażane są różnorodne metody mające na celu nie tylko ograniczanie ilości produkowanych śmieci, ale również pozwalające na skuteczne przetwarzanie już istniejących. Recykling odpadów to obecnie jedno z najważniejszych działań podejmowanych w celu ochrony i zapewnienia czystości środowiska naturalnego. Rozsądne gromadzenie oraz zaawansowane przetwarzanie odpadów takich jak tworzywa sztuczne, plastik, metal czy szkło to jeden z najlepszych sposób na to, aby ograniczyć produkcję i eksploatację różnorodnych wyrobów, które w formie odpadów mogą być bardzo obciążające, a nawet niebezpieczne dla środowiska naturalnego.Współczesne przedsiębiorstwa specjalizujące się w przetwarzaniu odpadów wykorzystują szereg nowoczesnych maszyn, a także zaawansowanych technologii, które zapewniają sprawny i bardziej wydajny przebieg procesów recyklingu. Jedną z nich jest technologia suchej separacji, której poświęcony będzie ten artykuł.

Specyfika technologii suchej separacji

Bardzo ważny etapem procesów przetwórczych jest separacja. W jakim celu konieczne jest wykonanie separacji? Zdecydowana większość odpadów nie jest jednorodna, lecz składa się z różnych tworzyw, np. tworzyw sztucznych i metali. Zanim możliwe będzie przetworzenie poszczególnych odpadów, niezbędne jest oddzielenie różnych tworzyw od siebie. Dopiero wtedy będzie można wdrożyć kolejne etapy przetwórstwa. Jedną z metod separacji jest tzw. separacja sucha. Odbywa się ona bez zastosowania dodatkowych substancji. Zaletą tej metody jest brak konieczności późniejszego suszenia i uzdatniania rozdzielonych tworzyw.

Każdy z tych procesów wymaga zastosowania odpowiednich maszyn do recyklingu w technologii suchej separacji. Profesjonalne maszyny tego rodzaju produkowane są przez renomowaną firmę GUIDETTI. Ich dystrybutorem na polskim rynku jest firma Azotas, która zapewnia urządzenia pracujące w technologii suchej pary.

W praktyce sucha separacja to dość obszerna dziedzina recyklingu. Wykorzystywane są w tym celu różne techniki oddzielania od siebie odpadów o odmiennej specyfice. Podczas separacji suchej może dochodzić do rozdrabniania minerałów (np. grafitu, gipsu, węgla czy wapna), odpadów naturalnych (np. drewna, torfu itp.) czy tworzyw sztucznych na mniejsze cząsteczki w celu ich późniejszego przesiewania.

Z kolei w przypadku odpadów metalowych, takich jak kable czy sprzęt elektroniczny, mamy do czynienia z separacją magnetyczną, która odbywa się poprzez wykorzystanie różnicy potencjałów tworzyw wchodzących w skład tych odpadów.