Maszyny do recyklingu sprzętu elektronicznego i elektrycznego

sincro_950

Recykling odgrywa bardzo istotną rolę w zakresie zarządzania odpadami, ma również duże znaczenie ze względów gospodarczych. Dzięki procesom odzyskiwania z odpadów różnorodnych substancji, zwiększa się ilość surowców, które mogą być powtórnie wykorzystane jako surowce do produkcji wyrobów trafiających na nasz rynek. Dotyczy to przede wszystkim metali. Bardzo ważną rolę odgrywa przede wszystkim recykling zużytych kabli, odpadów elektronicznych i elektrycznych.

Wartościowe źródła metali

Do najbardziej wartościowych źródeł recyklingu zaliczamy m.in. kable, sprzęt elektroniczny i elektryczny, diody LED, baterie itd. Każdy z nas powinien zabiegać o to, że każdego typu sprzęt wykorzystywany w naszych domach czy biurach, np. telefony komórkowe, smartfony, laptopy i tablety, urządzenia kuchenne, zostały poddane przetworzeniu. W ten sposób możliwy jest skuteczny odzysk wartościowych i rzadkich metali. Mowa tutaj w głównej mierze o metalach kolorowych. Część z nich znajduje się niemal wyłącznie w kablach i połączeniach, obwodach drukowanych czy ekranach LED.

Przykładowo, wiele kabli zawiera w sobie aluminium. W kablach i złączach znajdziemy również miedź. W kontaktach, przełącznikach, diodach i układach scalonych stosowane jest złoto. Platyna pozyskiwana jest z kondensatorów. Oczywiście to tylko nieznaczna część metali, które mogą być odzyskiwane z wyrobów elektrycznych i elektronicznych. Do innych wartościowych metali, o których warto wspomnieć, zaliczamy również m.in. srebro, gal, german, kobalt itd.

Znaczenie maszyn w recyklingu

Bez maszyn do recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz różnego rodzaju kabli i przewodów byłyby trudny, a wręcz niemożliwy. Zakłady przetwórstwa muszą więc dysponować odpowiednio rozbudowanym i przystosowanym zapleczem sprzętowym. Do maszyn tego rodzaju zaliczamy m.in. separatory, granulatory, wibracyjne separatory, czy kompaktowe linie recyklingu. Umożliwiają one skuteczny, dokładny i wydajny odzysk różnorodnych metali, które mogą być użyte do ponownego przetworzenia. Działają ręcznie lub automatycznie i najczęściej zapewniają możliwość rozbudowy w przypadku zapotrzebowania przedsiębiorstwa.