Poznaj etapy recyklingu tworzyw sztucznych | AZOTAS

etapy recyklingu

Odpady z tworzyw sztucznych są bardzo niebezpieczne dla środowiska, a jednocześnie można je skutecznie przetwarzać i wykorzystywać ponownie. Dlatego też we współczesnej gospodarce i ekologii bardzo duże znaczenie ma wydajny i sprawny recykling tworzyw sztuczny, który możliwy jest z zastosowaniem profesjonalnych maszyn.

Recykling tworzyw sztucznych krok po kroku

  • Segregacja. Proces segregacji można podzielić na dwa etapy. Wstępna segregacja ma miejsce “u źródła” ich powstawania. Następnie dochodzi do segregacji wtórnej, która odbywa się w sortowniach, gdzie tworzywa sztuczne posegregowane są wg rodzajów i odpowiednio przygotowywane do dostarczenia do zakładów przetwórczych.
  • Sortowanie. Polega na rozdzieleniu różnych rodzajów odpadów. Na tym etapie dochodzi również do usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń z odpadów. Sortowanie może odbywać się na kilka różnych sposobów, a ich dobór zależy zarówno od specyfiki danych odpadów, jak i metod przyjętych w zakładzie przetwórstwa.
  • Rozdrabnianie. Odpady z tworzyw sztucznych najczęściej gromadzone są w formie nieprzydatnej do bezpośredniego przetwórstwa. Rozdrobnienie odpadów ułatwia ich transport i późniejszą obróbkę. W tym celu wykorzystuje się specjalne maszyny do recyklingu, określane mianem rozdrabniaczy.
  • Mielenie odpadów. Mielenie tworzyw na specjalistycznych młynach pozwala uzyskać surowiec o bardzo niewielkich wielkościach, osiągających od kilku do kilkudziesięciu milimetrów.
  • Topienie i granulowanie. Odbywa się pod wpływem temperatury. W ten sposób uzyskujemy tworzywo, które nadaje się do ponownego wykorzystania. Proces ten realizowany jest z zastosowaniem specjalnych urządzeń, określanych mianem wytłaczarek.

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Realizacja poszczególnych etapów nie byłaby możliwa bez specjalnych maszyn do recyklingu tworzyw sztucznych. Pozwalają one na skuteczny, wydajny i szybki odzysk tworzyw sztucznych. Zaliczamy do nich m.in. granulatory, rozdrabniacze, młyny do recyklingu, separatory itp. W przedsiębiorstwach przetwórstwa odpadów wykorzystywane są też kompleksowe linie recyklingowe.