Maszyny do recyklingu kabli: Dlaczego recykling kabli jest ważny?

Recycling kabli

Obecnie dąży się do tego, aby jak najwięcej odpadów generowanych przez przemysł i gospodarstwa domowe zostało pozyskane i poddane recyklingowi. Wśród różnorodnych gałęzi przetwórstwa odpadów istotną rolę ogrywa recykling metali, który polega przede wszystkim na ponownym pozyskiwaniu i wykorzystaniu cennych surowców, takich jak np. miedź lub aluminium. Bardzo ważne zadanie spełniają firmy zajmujące się skupem kabli, a także przedsiębiorstwa specjalizujące się w ich ponownym przetwarzaniu. W całym procesie kluczową rolę odgrywają też maszyny do recyklingu kabli, którym również przyjrzymy się w tym artykule.

Istotne znaczenie recyklingu kabli

Recykling kabli ma istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska. Jest to jeden z najlepszych sposobów na to, aby przeciwdziałać przedostawaniu się do gleby, wód i powietrza szkodliwych związków chemicznych, które wytwarzane są przez materiały użyte do produkcji kabli.

Z punktu widzenia zysku, jaki można osiągnąć z gromadzenia kabli i oddawania ich do skupu, najcenniejsza jest miedź. Złom miedziany jest bardzo cenny, nawet miedź niskiej jakości może być skutecznie przetworzona, oczyszczona i ponownie wykorzystana.

Specjalistyczne maszyny do recyklingu kabli

Maszyny odgrywają bardzo ważną rolę w recyklingu kabli, dzięki nim możliwe jest optymalne przygotowanie i przetworzenie zgromadzonych odpadów. Specjalna maszyna do recyklingu kabli służy do rozcinania starych kabli elektrycznych i energetycznych. Większość nowoczesnych modeli radzi sobie zarówno z niewielkimi żyłami drutowymi, jak i kablami o maksymalnej średnicy (najgrubsze kable stosowane są przede wszystkim w telekomunikacji czy górnictwie). Często możliwe jest zastosowanie dodatkowego oprzyrządowania maszyny, które umożliwia przerabianie kabli nietypowych. Umożliwiają one skuteczne rozcinanie zewnętrznego płaszcza, twardej izolacji lub nacinanie kabli w izolacji ołowiu albo serpentyny stalowej. Oczywiście z łatwością zostaną przecięte przewody ze standardową izolacją gumową lub wykonaną z tworzywa.

Przedsiębiorstwa specjalizujące się w przetwarzaniu odpadów takich jak kable, zwykle mają na wyposażeniu specjalistyczne linie do recyklingu. Takie kompleksowe urządzenia składają się z młyna, separatora metalu, odciągu i systemu odpylania. Linie do recyklingu kabli pozwalają na skuteczny odzysk metali, np. miedzi czy aluminium, z kabli.