Blog

Maszyny do recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Recykling odgrywa bardzo istotną rolę w zakresie zarządzania odpadami, ma również duże znaczenie ze względów gospodarczych. Dzięki procesom odzyskiwania z odpadów różnorodnych substancji, zwiększa się ilość surowców, które mogą być powtórnie wykorzystane jako surowce do produkcji wyrobów trafiających na nasz rynek. Dotyczy to przede wszystkim metali. Bardzo ważną rolę odgrywa przede wszystkim recykling zużytych kabli, odpadów elektronicznych i elektrycznych.

Odzysk tworzyw sztucznych – metody

W dzisiejszych czasach ze wszystkich stron otaczają nas tworzywa sztuczne. Są obecne we wszystkich gałęziach przemysłu. Wszystkie materiały tradycyjne stosowane do produkcji różnego rodzaju opakowań (takie jak drewno, metal czy szkło) są bardzo szybko wypierane przez tworzywa sztuczne. To właśnie z tworzyw sztucznych wyrabia się około 25% opakowań. Skąd takie zainteresowanie plastikiem?

Recykling miedzi i kabli miedzianych

Miedź jest obecna praktycznie we wszystkich urządzeniach elektronicznych dostępnych obecnie na rynku. Co ciekawe tworzenie przewodów w oparciu o ten surowiec trwa od końca XIX wieku i nadal cieszy się ogromną popularnością. Miedź mogą zawierać: komputery, telefony, laptopy, stare telewizory. Należy pamiętać, że bardzo duże ilości tego surowca zawierają kable miedziane, stosowane powszechnie w naszym otoczeniu. Bardzo dużo miedzi znajdziemy…

Recykling makulatury

Recykling to jedna z metod ochrony środowiska. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców, przez przetworzenie materiałów, które mogą ulegać temu procesowi. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów odpadowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie. Jednym z materiałów, które doskonale nadają się do recyklingu jest papier.

Prawidłowe gospodarowanie elektroodpadami

Elektrośmieci są grupą odpadów, która obejmuje sprzęt elektryczny u elektroniczny. Do elektroodpadów zalicza się elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny, audiowizualny, oświetleniowy i medyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, automaty, czujniki, itd. Niestety wraz z postępem technicznym rośnie problem elektrośmieci.

Kolejne życie aluminium

Glin jest trzecim pod względem występowania pierwiastkiem. Mimo, że kojarzy się głównie z puszkami czy folią aluminiową, to pochodzi z przetworzonych rud boksytu, których złogi tworzą malownicze krajobrazy skalne. Aluminium ma nie tylko szerokie zastosowanie w branży spożywczej, ale wykorzystuje się go praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu.