Blog

Recykling a gospodarka cyrkulacyjna

Gospodarka obiegowa jest koncepcją zakładającą stworzenie gospodarki o zamkniętym obiegu, w której surowiec wykorzystany w produkcji używany jest wielokrotnie. Niekorzystanie z nich ponownie jest potencjalną stratą gospodarczą, skutkującą koniecznością dalszej eksploatacji zasobów naturalnych oraz wprowadzania większej ilości zanieczyszczeń do środowiska. Główne idee gospodarki cyrkulacyjnej Według definicji gospodarka cyrkulacyjna to model gospodarki, która na etapie założeń i projektowania zakłada obieg materiałów.…

Odzyskiwanie i przetwarzanie surowców wtórnych

Odpady to obok smogu jeden z największych problemów ekologicznych w Polsce. Każdy mieszkaniec Polski wytwarza w ciągu roku około 300 kg śmieci, co w skali kraju daje rocznie około 12 mln ton odpadów. Niestety większość z nich, bo aż 73% trafia na wysypiska. Dla porównania w krajach zachodnich, takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, Dania czy Szwecja na wysypiska trafia mniej…

Gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Od wielu lat borykamy się w Polsce z problemem składowania zużytego sprzętu elektronicznego. Wieloletni brak pomysłu na składowanie czy przetworzenie zużytych urządzeń przyczynił się do powstawania wielkich wysypisk elektrośmieci. Sytuacja poprawia się stopniowo od 2010 roku, kiedy zostały wprowadzone unijne przepisy nakazujące ograniczenie liczby odpadów składowanych na wysypisku. 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowa ustawa o sprzęcie elektronicznym…

Dlaczego warto uczyć dzieci segregacji odpadów

Recykling, to najprościej rzecz ujmując, jedna z podstawowych metod ochrony środowiska naturalnego. Głównym celem tego procesu jest ochrona naturalnych surowców, poprzez zmniejszanie ich zużycia do minimum. Recykling to inaczej odzyskiwanie, czyli proces polegający na przetwarzaniu zużytych artykułów w specjalnych maszynach recyklingowych, w celu ich ponownego wykorzystania. Aby odpady mogły być przetworzone muszą zostać najpierw odpowiednio posegregowane. Już od najmłodszych lat…

Blowjob